Skip to content

Bransje

Viser 1–48 av 93 resultater

 • Tidningen Adweek 45 nummer

  Tidningen Adweek 45 nummer

  kr 3065.00

  Adweek er et magasin for kreative tenkende ledere og handler om hvordan reklame påvirker industrien. Bladet leter og forsker etter de nyeste strategiene, innovasjoner og ideene.


 • Tidningen Advertising Age 25 nummer

  Tidningen Advertising Age 25 nummer

  kr 6991.00

  Advertising Age rapporter om alle aspekter av reklame, inkludert interaktive medier, markedsføring, salgforfremmelse og varemerke ledelse.


 • Tidningen Wear 24 nummer

  Tidningen Wear 24 nummer

  kr 118351.00

  Wear er et internasjonalt handel magasin som omhandler forskning og kunnskap bak håndtering av ulike materialer. Bladet tar for seg praktiske løsninger for tekniske problemer og andre interessante temaer i feltet.


 • Tidningen Matindustrien 11 nummer

  Tidningen Matindustrien 11 nummer

  kr 1362.50

  Matindustrien er et frittstående, tverrfagligfagblad og har som mål å være et sentraltorgan for norsk næringsmiddelindustri.Målgruppe er alle som arbeider med eller itilknytning til produksjon av mat og drikke,særlig innenfor områdene produksjonsteknologi,forskning, produktutvikling, tryggmat, ingredienser og emballering/merking.Matindustrien skal også dekke stoffområderinnenfor offentlig forvaltning, næringspolitikk,utdanning, messer, konferanser og handel.


 • Tidningen Bondebladet 48 nummer

  Tidningen Bondebladet 48 nummer

  kr 1399.00

  Størst og viktigst på landbruk!Bondebladet er førstevalg for bonden og for alle andre som vil følge med i landbruket. Bondebladet følger den norske landbrukspolitikken fra uke til uke, og formidler nyheter av betydning for deg som driver gård og/eller er engasjert i landbruket på andre måter. Reportasjer fra hele landet gir et spennende innblikk i hva norsk landbruk er i praksis, og hvordan det drives under ulike naturgitte forhold. Alle prisene på Bondebladet er kampanjepriser og gjelder kun for nye abonnenter.


 • Tidningen Tractor Magazine 12 nummer

  Tidningen Tractor Magazine 12 nummer

  kr 950.00

  Tractor Magazine er en hylling av landbrukstraktorer og deres utvikling 100 år tilbake helt fram til dagens maskiner.


 • Tidningen Kosmetische Praxis 6 nummer

  Tidningen Kosmetische Praxis 6 nummer

  kr 783.00

  Kosmetische Praxis er et tysk magasin for kosmetikkindustrien.


 • Tidningen Scientific American Mind 6 nummer

  Tidningen Scientific American Mind 6 nummer

  kr 244.00

  Scientific American Mind tar deg inni de mest fengslende gjennombrudd innen psykologien, nevrovitenskap og relaterte felt.


 • Tidningen Maskinregisteret 10 nummer

  Tidningen Maskinregisteret 10 nummer

  kr 450.00

  Maskinregisteret er et frittstående fagblad for verksted og industri. Maskinregisteret er Norges største kontaktorgan for maskiner og utstyr innen verksted- og industrisektoren. Med totalopplag på ca. 10.500 eksemplarer er bladet et viktig forum for nye idèer med annonser, produktnytt og bransjestoff.


 • Tidningen Teknisk Ukeblad 3 nummer

  Tidningen Teknisk Ukeblad 3 nummer

  kr 99.00

  Teknisk Ukeblad har opparbeidet seg en posisjon som Norges viktigste teknologi- og næringslivsmagasin og utgis ukentlig med 22 utgaver i året. Teknisk Ukeblad har nå hele 276.000 lesere. De fleste av våre lesere har ingeniør- eller sivilingeniørutdanning. Ca. 80 000 av leserne er ledere. Vi skal være nyhetsledende når det gjelder utvikling av ny teknologi innen våre største næringer i tillegg til å drive kritisk journalistikk på de viktigste problemstillinger innen teknologi, næringsliv og samfunn. TU har i hver utgave faste sider for karriere og utdanning. Vårt mål er å opprettholde posisjonen som en ledende markedsplass for stillingsannonser mot teknologer. Temautgaver Teknisk Ukeblad fokuserer i hver utgave på nyheter og reportasjer innen et fagområde på våre temasider. Det er 4 fagområder som har sin temautgave hver måned. Disse bransjene er: – Bygg, anlegg og samferdsel – Energi og kraft – Industri og skipsindustri – Olje og gass Vi dekker de viktigste messene innenfor disse bransjene.


 • Tidningen Automatisering 2 nummer

  Tidningen Automatisering 2 nummer

  kr 99.00

  Fagtidsskriftet Automatisering er automatiseringsbransjens egen møteplass. Vi dekker det profesjonelle markedet for automatisering innen blant annet offshore/olje og gass, landbasert industri, marine, vann og avløp (VA), samferdsel, næringsbygg og kraft. Både brukererfaringer, tunge fagartikler, produkt- og bransjenyheter samt aktuelle arrangement står på agendaen. Automatisering har 8 utgaver årlig, og er kun tilgjengelig i abonnement. Det blir lest av fagpersonell som arbeider med automatisering og produksjon, fra utvikling av nye løsninger til drift og vedlikehold.


 • Tidningen Kystmagasinet 18 nummer

  Tidningen Kystmagasinet 18 nummer

  kr 698.00

  Kystmagasinet er et velkjent navn i fiskerinæringen. Kystmagasinet har helt siden starten utmerket oss med høy kvalitet på utseende og innhold. I kombinasjon med et variert og folkelig innhold, har dette gjort at vi har funnet vår nisje i markedet, som et informasjonsbindeledd mellom fiskerinæringen og leverandørindustrien. Kystmagasinet har fokus på fiskeflåten og nyheter på teknologi og utstyr til fartøyene, samt annet relevant stoff om fiskerinæringen. Forskning, foredling, eksport og marked er viktige områder. Alt dette har gjort Kystmagasinet til det ledende magasinet for fiskeflåten.


 • Tidningen Kiinteistö ja isännöinti 10 nummer

  Tidningen Kiinteistö ja isännöinti 10 nummer

  kr 570.00

  Kiinteistö ja isännöinti er et spesialmagasin innen eindomsmegling og forvaltning.


 • Tidningen Digital Arts 13 nummer

  Tidningen Digital Arts 13 nummer

  kr 2059.00

  Avisen dekker grafisk kunst og design, 3D, animasjon, video, effekter, web og interaktiv design. Artikler og funksjoner som imøtekommer behovene til de eksploderende digitale mediemarkedet av relevant og fremtidsrettede innhold.


 • Tidningen Hereford World Magazine 11 nummer

  Tidningen Hereford World Magazine 11 nummer

  kr 1883.00

  Hereford World er et amerikansk magasin om oppdrett av storfe.


 • Tidningen Naval Forces 6 nummer

  Tidningen Naval Forces 6 nummer

  kr 1487.00

  Naval Forces skriver om alle verdens mariner. Gir informasjon om maskinvare, våpen, strategi og teknologi i verdens mariner.


 • Tidningen Veterinary Medicine 12 nummer

  Tidningen Veterinary Medicine 12 nummer

  kr 1411.00

  Veterinary Medicine er et veterinær magasin som spesialiserer seg på medisin. Veterinary Medicine tilbyr mange vitenskapelige artikler og er på engelsk.


 • Tidningen Personal og ledelse 8 nummer

  Tidningen Personal og ledelse 8 nummer

  kr 850.00

  Personal og ledelse er Norges ledende tidsskrift for ledere med ansvar for personal. Den gir et fagstoff som er lett å forstå, aktuelle temaer, beskrivelser av metoder og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne. Dette er et praktisk og aktuelt blad for alle som leder og utvikler mennesker.


 • Tidningen Eurofruit Magazine 11 nummer

  Tidningen Eurofruit Magazine 11 nummer

  kr 3379.00

  Bladet inneholder artikler om hva som skjer på alle nivåer i det globale markedet for fersk frukt og grønnsaker. Artikler om import og eksport, verdens hendelser, nyheter, forskning, bransjens ledende messer og arrangementer.


 • Tidningen Style Guide 12 nummer

  Tidningen Style Guide 12 nummer

  kr 2323.00

  Style Guide er et magasin som henvender seg til visuell markedsføring. I Style guide finner du alt om butikkinnredninger, vellykkede messe opptredener og attraktive utstillingsvinduer.


 • Tidningen Tractor & Machinery 12 nummer

  Tidningen Tractor & Machinery 12 nummer

  kr 1156.00

  Tractor & Machinery er lidenskapelig opptatt av traktorer! Tractor & Machinery inneholder de mest informative, grundige og interessante lesningen om traktorer fra hele verden.


 • Tidningen Forvaltning Drift og Vedlikehold 8 nummer

  Tidningen Forvaltning Drift og Vedlikehold 8 nummer

  kr 987.50

  FDV – Forvaltning Drift og Vedlikeholder fagbladet for eiendomsforvaltere,driftspersonell og beslutningstagere idriftsorganisasjoner for bygg i Norge.Stoffområdet dekker bygg, anlegg,maskiner og utstyr. 80-90 prosent avbladets lesere har innflytelse på innkjøpog investeringer i bedriften.Tidsskriftet er driftsbransjens viktigsteverktøy for å holde seg informert omnyheter, trender, HMS-stoff,energiøkonomisering,facility management, inneklima,drift og vedlikeholds-tips, næringspolitikk,firmanyheter, produktnyheter ogfaglige nyvinninger for bransjen.


 • Tidningen Norsk Landbruk 10 nummer

  Tidningen Norsk Landbruk 10 nummer

  kr 649.00

  Norsk Landbruk kommer 20 ganger i året og er det ledende fagbladet for profesjonelle gårdbrukere. Vi dekker områder som husdyr, planteproduksjon, agronomi, mekanisering og driftsteknikk. Vår målsetning er å gi uavhengige råd, opplysende reportasjer, fagartikler og analyser som bidrar til mer rasjonell drift og bedre økonomi. I tillegg gir vi deg ferske nyheter fra maskinbransjen og forskning i inn- og utland, samt nøkkeldata på redskaper som er aktuelle for norske gårdbrukere. Det skal lønne seg å lese Norsk Landbruk! Alle prisene på Norsk Landbruk er kampanjepriser og gjelder kun for nye abonnenter.


 • Tidningen Kiinteistö ja isännöinti 5 nummer

  Tidningen Kiinteistö ja isännöinti 5 nummer

  kr 335.00

  Kiinteistö ja isännöinti er et spesialmagasin innen eindomsmegling og forvaltning.


 • Tidningen Daz Transporter 13 nummer

  Tidningen Daz Transporter 13 nummer

  kr 736.00

  Daz Transporter er en tysk avis med fokus på kommersielle kjøretøy som pickups, varebiler og mer. Magasinet leses primært av entreprenører innen transportbransjen. Inneholder nyttig informasjon for de som arbeider med handel, transport, budtjenester og transporttjenester.


 • Tidningen Fire Engineering 12 nummer

  Tidningen Fire Engineering 12 nummer

  kr 916.00

  Fire Engineering er for kommunale brannmenn, brann offiserer, brann sjefer, embetsmenn og brann ingeniører, industrielle og institusjonelle brannvesenet medlemmer. Omfatter spørsmål om utdanning for forebygging og brannvern. Fire Engineering magazine er amerikansk og kommer ut hver måned.


 • Tidningen Good Woodworking 13 nummer

  Tidningen Good Woodworking 13 nummer

  kr 1158.00

  Good Woodworking er en engelsk avis om tre og treverk. Inneholder mange nye funksjoner og tester, trinnvise artikler.


 • Tidningen Industrial Heating 12 nummer

  Tidningen Industrial Heating 12 nummer

  kr 2242.00

  Industrial Heating dekker produksjons og produksjonssystemer for metaller. Slik som varmebehandling, sveising, støping, rengjøring og etterbehandling.


 • Tidningen Utemiljø 6 nummer

  Tidningen Utemiljø 6 nummer

  kr 695.00

  Bladet skal fremme grønne og frodige utemiljøer som en viktig del av vår felles kulturarv med avgjørende betydning for befolkningens verdioppfatninger, natur- og miljøforståelse. Norsk Utemiljø skal være et informasjonsmedium hvor aktørene kan søke praktisk informasjon og veiledning på de aktuelle fagfeltene som bidrar til bedre utemiljø, med vekt på landskapsarkitektur, park og anlegg (med kirkegårder), idretts- og rekreasjonsanlegg (fra fotballbaner via golfanlegg til naturstier). Vi skal være et forum for informasjons- og kunnskapsutveksling, og for faglig debatt. Bladet styres fullt ut etter redaktørplakaten og journalistiske prinsipper.


 • Tidningen Rørfag 11 nummer

  Tidningen Rørfag 11 nummer

  kr 1120.00

  Rørfag henvender seg til alle med profesjonell interesse for VVS- bransjen. Det vil si de som prosjekterer, monterer, drifter, vedlikeholder og eier røranlegg for sanitær, varme, kjøling, avløp og gass. Med 12 årlige papirutgaver og daglig oppdatert nettutgave dekker Rørfag behovet for informasjon om rørfaget og -bransjen, med særskilt fokus på praktiske og kommersielle sider.


 • Tidningen Motorbransjen 5 nummer

  Tidningen Motorbransjen 5 nummer

  kr 425.00

  MotorBransjen er Norges bilbransjeblad nr 1. Med nyhetsstoff for alle deler av bilbransjen, det være seg bilforhandlere, bilimportører, alle typer verksteder og dataleverandører. Produktnyheter, nytt om navn, overtakelse og oppstart av agenturer og inngående analyser av bilsalget.


 • Tidningen Hairdressers Journal International 50 nummer

  Tidningen Hairdressers Journal International 50 nummer

  kr 824.00

  Hairdressers Journal International er det ledende businessmagasinet for frisørbransjen over hele verden. Den dekker industri og produktnyheter, bedriftsrådgivning, steg-for-trinn tips, kreativ trender og forbrukerundersøkelser.


 • Tidningen American Metal Market 250 nummer

  Tidningen American Metal Market 250 nummer

  kr 33106.00

  American Metal Market dekker alle aspekter ved de ulike metallselskapene, inkludert produksjon, handel, aktiviteten på råvaremarkeder, tilbud og etterspørsel, også ikke-jernholdige, jern, edle metaller, skrap og konkurrerende materialer.


 • Tidningen Automatisering 8 nummer

  Tidningen Automatisering 8 nummer

  kr 825.00

  Fagtidsskriftet Automatisering er automatiseringsbransjens egen møteplass. Vi dekker det profesjonelle markedet for automatisering innen blant annet offshore/olje og gass, landbasert industri, marine, vann og avløp (VA), samferdsel, næringsbygg og kraft. Både brukererfaringer, tunge fagartikler, produkt- og bransjenyheter samt aktuelle arrangement står på agendaen. Automatisering har 8 utgaver årlig, og er kun tilgjengelig i abonnement. Det blir lest av fagpersonell som arbeider med automatisering og produksjon, fra utvikling av nye løsninger til drift og vedlikehold.


 • Tidningen Byggfakta 10 nummer

  Tidningen Byggfakta 10 nummer

  kr 745.00

  BYGGFAKTA ble etablert i 1985 under navnet Byggaktuelt og er Norges største uavhengig fagtidsskrift for bygg, anlegg og kommunalteknikk. BYGGFAKTA gis ut ti ganger i året, og er en naturlig nyhets- og informasjonskilde for hele bygg- og anleggsbransjen.


 • Tidningen Academy Of Management Review (corporate) 4 nummer

  Tidningen Academy Of Management Review (corporate) 4 nummer

  kr 2890.00

  Academy of Management Review (AMR) er et innflytelsesrikt magasin som dekker områdene ledelse og næringsliv. I AMR publiseres høy kvalitet tekster som utfordrer det tradisjonelle synet på organisasjoner og deres rolle i samfunnet


 • Tidningen Access International 8 nummer

  Tidningen Access International 8 nummer

  kr 2631.00

  Access International (AI) er det eneste globale magasinet for brukere og kjøpere av bruksfly plattformer. I magasinet kan det leses om rapporter av motorisert utstyr, tilgang til nye produkter, sikkerhet, lover og utstyr.


 • Tidningen Air Force Magazine & Almanac 12 nummer

  Tidningen Air Force Magazine & Almanac 12 nummer

  kr 771.00

  Air Force Magazine Almanac og inneholder artikler av interesse for folk som tjenestegjør i det amerikanske luftforsvaret og deres familier.


 • Tidningen Educational Leadership 8 nummer

  Tidningen Educational Leadership 8 nummer

  kr 693.00

  Magasin som skriver om utvikling, kapasitetsbygging og pedagogisk ledelse. Avgjørende for hvordan lærere skal undervise, og lede. Forskere, lærere, veiledere, professorer og utøvere dele innsikt og meninger om sosiale, psykologiske og pedagogiske problemstillinger.


 • Tidningen How 8 nummer

  Tidningen How 8 nummer

  kr 765.00

  How er bladet for designere innen kommersiell og grafisk kunst. Gransker utvikling av disipliner og har som mål å hjelpe bedrifter og profesjonelle grafiske designere med tekniske og kreative behov.


 • Tidningen Laboratory News 12 nummer

  Tidningen Laboratory News 12 nummer

  kr 3558.00

  Laboratory News er er bransjemagasin for forskere rettet primært mot den britiske laboratorie-sektor. Laboratory News inneholder nyheter om en raskt skiftende industri, utvikling av produkter og deres områder.


 • Tidningen Microwave Journal 10 nummer

  Tidningen Microwave Journal 10 nummer

  kr 3637.00

  Handler om elektrisk og mikrobølgeteknikk.


 • Tidningen Model Aircraft Monthly 12 nummer

  Tidningen Model Aircraft Monthly 12 nummer

  kr 725.00

  Model Aircraft Monthly inneholder informasjon om modell bygging av fly. Model Aircraft Monthly er en detaljert og teknisk hjelp for dem som elsker å lage modellfly.


 • Tidningen Potato Review 6 nummer

  Tidningen Potato Review 6 nummer

  kr 1098.00

  Avis for og om potet industrien med informasjon om markedstrender, og teknologisk og vitenskapelig utvikling av potet avling.


 • Tidningen The Writer 6 nummer

  Tidningen The Writer 6 nummer

  kr 652.00

  The Writer gir de riktige verktøyene for å utvikle dine skriveferdigheter. magasinet tar opp ideer og instruksjoner om hvordan du kan forbedre dine tekster og historier. The Writer intervjuer kjente forfattere, frilansere og utgivere. The Writer dekker alle områder innen litteratur og går dypt inn i skriveprosessen.


 • Tidningen Scientific American Mind 6 nummer

  Tidningen Scientific American Mind 6 nummer

  kr 228.00

  Scientific American Mind tar deg inni de mest fengslende gjennombrudd innen psykologien, nevrovitenskap og relaterte felt.


 • Tidningen Bondebladet 24 nummer

  Tidningen Bondebladet 24 nummer

  kr 729.00

  Størst og viktigst på landbruk!Bondebladet er førstevalg for bonden og for alle andre som vil følge med i landbruket. Bondebladet følger den norske landbrukspolitikken fra uke til uke, og formidler nyheter av betydning for deg som driver gård og/eller er engasjert i landbruket på andre måter. Reportasjer fra hele landet gir et spennende innblikk i hva norsk landbruk er i praksis, og hvordan det drives under ulike naturgitte forhold. Alle prisene på Bondebladet er kampanjepriser og gjelder kun for nye abonnenter.


 • Tidningen Resume 42 nummer

  Tidningen Resume 42 nummer

  kr 3609.00

  Når du abonnerer på Resumé, kan du hver uke forvente deg en medieoversikt fullpakket med nyheter og lesestoff om blader, TV, radio, PR, reklame, medievalg, nettet, varemærker, politisk markedsføring, lobbying, kampanjer og mye mer. Resumé er den smarteste måten å ha oversikt på alt som skjer i bransjen. Vi er ofte først med nyeste, uansett om det gjelder en ny kampanje eller hvem som skal få sende TV på det digitale markede. Har du Resumé i postkassen hver uke får du også rabatt på alle store Resumé arrangemang. Vi kårer Sveriges beste byrå, Sveriges beste markedssjef og Sveriges beste bransjeavis på store glittrende gallar. Velkommen til Resumé du også!